Hvordan vasker man huset udvendigt?

Vask af huset udvendig

Ydermure og tage har i vinterhalvåret været udsat for koldt og varierende vejr med minusgrader, vind og meget nedbør. Hvordan man skal vaske huset udvendigt for de bedste resultater, kan være noget, man kan sætte sig ind i, inden sneen smelter. Øgede temperaturer og mere sol vil også tage hårdt på maling og paneler, så vælg en skånsom men grundig vask, når foråret kommer!

Hvorfor rense huset udvendigt?

Der er ingen tvivl om, at vinterens klamme hånd har sat sit præg på huset. Frost har gjort malingen stivere og varmen har tøet den op igen. Dette tærer på “limen” og gør, at malingen slides hurtigere. Det samme gælder træ, selvom det er imprægneret eller bejdset. Luftbobler, der opstår, når malingen forvitrer, er med til at igangsætte henfaldsprocessen.

Men taget får også et boost om vinteren. Fugtigt klima sikrer, at svampe- og mosbestanden stiger betragteligt. Man skulle tro, at dette ikke havde så meget at sige, men sådan noget samler vand op, som igen øger forvitringen af taget og tagryggen. Det kan også være godt at gå over tagrenderne, hvis du ikke gjorde det, før vinteren slog til. Her kan der være samlet en masse blade og snavs, hvilket igen forhindrer vandet i at flyde frit.

Når du allerede er ude, kan du sørge for at vaske vinduerne udenfor. Det er heller ikke så nemt at forstå, hvad der er farligt med snavsede vinduer, men udover at det er mere behageligt at bo i et hus med rene vinduer, kan snavs og støv udefra samle sig og ødelægge vinduesrammer og lignende. Har du også et solsejl, er det en god idé at gå over det for at se, om alt er i orden. Vask også denne grundigt!

Nem forårsrengøring af huset udvendigt

Udvendig vask

Start med taget. Her skal du sikre dig, at du har det rigtige udstyr, og at du er ordentligt sikret. Har du et stillads, er dette det bedste, men ellers skal du have sikkerhedsudstyr, der forhindrer fald. Start fra hovedryggen øverst og gnid alle tagsten med en børste og varmt vand med sæbe i. Tag det område for område og arbejd dig nedad. Indimellem skal du skylle med vand, gerne fra en haveslange, hvis du har en til rådighed. Fjern samtidig alt mos fra tagrenderne og sørg for, at de er fri for blade og andet snavs!

Husets mure. Man kan bruge husvask på murene, men husk det er stærke sager, så følg brugsanvisningen og sørg for at beskytte dine øjne og andre slimhinder.

Du kan eventuelt bruge en skrubbe med grove børster til at fjerne forurenende stoffer, salte og andet snavs, der har sat sig fast på husmuren. Bor du ved havet, vil salte på ydermuren ud mod havet være ekstra udsat for slid. Sådanne mure bør males oftere end andre husmure.

Vinduerne. Disse kan vaskes med sæbevand, en gummiskraber og en tør klud. Når du vasker vinduerne, kan du kigge efter skader, slitage eller andre ting, der skal repareres. Det er også en god mulighed for at rense terrassen og fjerne kviste og grene på træer og buske!

Foråret er på vej: Gør udvendig husvask til en rutine

Vi har set på, hvorfor det kan være en god idé at gøre huset rent udvendigt om foråret. Det er et godt tidspunkt at gøre huset klar til sommeren på, men også holde det i bedst mulig stand. Tage, mure og vinduer har alle en vigtig funktion, og er du skødesløs med vedligeholdelsen, bliver de slidt hurtigere. Tagsten, paneler, maling og vinduer skal alle holdes rene, fri for støv og snavs og repareres efter behov.

At gøre den udvendige vask af huset til en rutine om foråret kan være nyttigt, selvom man også kan gøre dette om efteråret for eksempel. Det fine ved at gøre det om foråret er, at man kan udbedre alt det, som har påvirket huset i løbet af den kolde periode!