Radon i hjemmet: Det skal du være opmærksom på!

Radon i hjemmet

Uanset om du har boet i et hus i længere tid eller for nylig har købt et gammelt hus, er radon måske ikke det første, du tænker på. Radon i hjemmet er noget, du skal være opmærksom på, da det er en radioaktiv gas, der kan forårsage skader over tid.

Skal du lave en stue i kælderen, eller er du usikker på, om du har radon i boligen? Det er ofte nemt at glemme at måle radonforholdene, da gassen både er ufarvet og lugtfri. Derudover kan lidelserne nemt forveksles med andre. Af disse grunde er det en god idé at tjekke, om der er et for højt radonniveau i boligen.

Heldigvis er det muligt at tjekke boligen for radon, og tage tiltag der forbedrer indeklimaet derhjemme!

Hvad er radon?

Radon er en tung ædelgas, der dannes naturligt i jordskorpen. Gassen stråler radioaktivt, hvilket betyder, at den kan forårsage skade på både mennesker og dyr. Det er naturligt at forbinde en del kræftsygdomme med forekomsten af radon i boliger og hjem.

Mange mennesker er bekymrede for radon i hjemmet, men ved ikke, hvad de skal gøre ved det. Aflejringer af radon i granit og skifer kan sive ind i huse, hvor der er revner og luftrum. Når det er mere end 100-200 Bq/kubikmeter, bør der findes en løsning på problemet. Men hvordan? Vi vender tilbage til, hvilke foranstaltninger der skal tages!

Radon spredes således hovedsageligt i luften. Det betyder dog ikke, at radon ikke kan være til stede i vand. Dette er godt at være opmærksom på!

Hvorfor er radon farligt?

Radon i hjemmet er farligt, når vi får det ned i lungerne. Da det er en radioaktive gas, kan det føre til celledeling og sygdom som følge heraf. Lungekræft er blandt andet en sygdom, der kan skyldes radon. For at forstå alvoren af radon i hjemmet er det måske nemmere at tænke på, at radon er et biprodukt af uran, som man kan lave atombomber af.

Radon er så skadeligt, at myndighederne har udarbejdet et særskilt radonkort. Kortet kan give en indikation af forekomsten i den region, du bor i, men som eksperterne siger, er ingen boliger er 100% sikret mod radon. Derfor skal der foretages en særskilt måling.

Nogle er særligt udsat for radonstråling, og børn kan især blive hårdt ramt af en sådan eksponering. Børn udvikler sig stadig og trækker vejret hurtigere. Stråling fra radon er mere koncentreret, når man er inde i et hjem. Derfor er det vigtigt, at du laver en radonmåling i dit hus.

Hvordan måler man radon?

Radon test sporfilm

Heldigvis kan vi måle radonniveauet i boligen med en måler. Der er flere måder at tjekke radonniveauet i boligen på, uanset om du selv får fat i en radonmåler, eller får en fagmand til at foretage målingerne. En måler kan aflæse radonindholdet i luften, eller du kan bruge en sporfilm, der aflejrer radonaflejringen over et tidsrum på op til 2 måneder.

Det anbefales at måle radonniveauet om vinteren, da det er nemmere at måle radontilstedeværelsen, når der er størst temperaturforskel ude og inde. Det gør det nemmere at få et korrekt resultat ud fra målingerne. Den anbefalede periode er mellem oktober og april.

Når man placerer radonmåleudstyret, bør man tænke over flere ting.

  • Placér radonmåleren i en højde på 1-2 meter fra gulvet.
  • Placér målere på første og eventuelt anden sal.
  • Måleenheden skal ligge eller hænge frit.
  • Placér ikke for tæt på døre eller varmekilder.

Der er både sporfilm, der kan placeres rundt i rummene, såsom dette måleudstyr, der måler radonniveauet.

Samtidig er der også digitale målere, som kan bruges igen og igen. Med sådan en radonmåler kan du ikke kun måle radonniveauet, men også luftkvaliteten generelt året rundt.

Hvordan reducerer man radon?

Ventilator på loftet
God ventilation er nødvendig, hvis radonniveauerne er for høje.

Hvis du har opdaget et kritisk radonniveau i dit hjem, er der flere ting, du bør gøre. Som udgangspunkt er det utætte kældergulve eller revner, der gør, at radon trænger ind i boligen. Gassen kan blive i hjemmet i lang tid.

At finde kilden til problemerne er ikke altid let. Derfor kan det være klogt at tilkalde en fagmand med ekspertise, som fx eksperterne hos Radonanalyse. Der er mange ting, der kan gøres for at begrænse radonniveauet i boligen.

  • Tætte rørgennemføringer.
  • Tætte revner i murede gulve og vægge.
  • Få en radonspærre.
  • Installér ventilatorer og sørg for god ventilation.

Tiltagene har tilsammen en god effekt, mens det kan have en mindre effekt, hvis man fx blot tætner revner.

Byggematerialer kan også indeholde radon, især fyldstoffer og beton. Derfor skal man sørge for at tjekke disse for radon. Det er ikke helt nemt at opdage selv, så Radonmannen er god at have.

Vandet kan også være forurenet med radon, og derfor bør man også tjekke niveauerne i vandet. Når det kommer til vand, er der 3 elementer, som har vist sig at have en effekt. Udluftning, lagring og filtrering vil i mange tilfælde sikre 95 % vandkvalitet.

Alle radonforanstaltninger bør kontrolleres hvert år, og vedligeholdelse bør overvejes hvert 5. år!

Konklusion

Radon er en gas, der stiger op fra grundfjeldet. Gassen kan skabe helbredsproblemer og alvorlige sygdomme, hvis der ikke gøres noget ved problemet. Reglerne er klare, og mange mangler stadig at foretage målinger af deres bolig for at tjekke niveauet af radon i hjemmet.

Målinger kan nemt foretages og afslører relativt hurtigt, hvis der er for meget radon i boligen. Tiltag mod radon kan variere fra tætning af rør og gennemføringer, montering af radonspærre, udluftning og konstant kontrol af radonniveauet i boligen.

Radon kan gøre skade, selvom du ikke ved, at den er der, for den er både lugtfri og usynlig. Man lægger simpelthen ikke mærke til, at gassen er der. En simpel måling kan give dig mere viden om radon i dit hjem!

Kilder

Sundhedsstyrelsen